Myspace Glitter Text

Saturday, 3 December 2011

Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti.

TEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN BAHASA
Teknik main peranan          Teknik perbahasan       Teknik drama

Teknik permainan bahasa      Teknik kuiz              Teknik perbincangan     

Teknik latih tubi               Teknik sumbangsaran    Teknik forum

Teknik bercerita               Teknik soal jawab        Teknik dialog

Teknik inkuiri                  Teknik simulasi


TUJUAN TEKNIK
Menarik minat murid                   
Mengekalkan perhatian
Membangkitkan rasa ingin tahu

No comments:

Post a Comment