Myspace Glitter Text

Wednesday, 7 December 2011

Masalah Yang Menyebabkan Kegagalan Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

1.Kegagalan-kegagalan ini dilihat dari semua aspek penguasaan bahasa:
  a. Sebutan             d. Ayat                    g. Peribahasa
  b. Ejaan                 e. Kata
  c. Imbuhan             f. Intonasi   

2. Masalah dalam aspek penguasaan bahasa:  
    a. Sebutan   
        Sebutan menghadapi dua jenis masalah. Pertama masalaha dalam bahasa Malaysia itu sendiri
        dan kedua masalah dari luar. Dari dalam bahasa Malaysia sendiri, terdapat masalah menetukan
        sebutan baku berbanding dengan sebutan dialek.
   
    b. Ejaan 
        Ejaan kata-kata pinjaman merupakan satu masalah lain. Dasar yang dikuatkuasakan ialah untuk
        memudahkan pembelajarran, huruf yang tertentu sahaja sering ditukar, iaitu yang tidak berfungsi
        , atau bunyi-bunyi yang tidak konsisten dalam bahasa Inggeris. Misalnya, huruf eo dalam  
        homogeneous boleh digugurkan.
  
   c. Imbuhan   
     Imbuhan juga sering menjadi kesalahan, lebih-lebih lagi dalam pemakaian - kan, me-, di-, dan ber-.
     Misalnya -kan dipakai pada tempat yang tidak perlu seperti Saya membelikan buku( -kan tidak
    diperlukan kerana beli sudah transitif.
                     
   d. Ayat 
     Masalah struktur ayat juga agak sering berlaku . Satu lagi kesalahan  pada peringkat ayat ialah
     penggunaan penutup frasa seperti itu dalam ayat. Contohnya Menteri itu yang baru pulang.
  
   e. Kata
       Pengguanaan kata-kata tertentu dalam pertuturan sebahr-hari juga menunjukkan beberapa
       kesalahan. Selalu juga terdapat kata-kata yang salah digunakan seperti Tukang Jahit Wanita
      Tukang Jahit Pakaian Wanita).
  
   f. Intonasi   
      Intonasi adalah suatu masalah yang sering juga berlaku. Intonasi Inggeris, Cina atau India kerap 
     digunakan dalam ayat-ayat bahasa Malaysia.
  
   g. Peribahasa
      Ada banyak peribahasa asing yang dipinjam ke dalam bahasa Malaysia, ada yang cocok dan ada
      yang janggal. Kita harus berhati-hati dalam hal ini sebelum yang janggal itu menjadi terlalu biasa
      dan tidak dapat ditentukan lagi tarafnya.
    
  

Sunday, 4 December 2011

Langkah 'Tunjuk Dan Eja' Perlu Betul

 Sistem ‘mengeja dan sebut’ yang diajar oleh guru di sekolah perlulah dititikberatkan.

Cuba perhatikan cara murid belajar mengeja di bawah :
Gambar 1 menunjukkan murid mengeja sambil menunjuk pada perkataan. Cara ini perlu diperbetul bagi mengelakkan murid terus ketinggalan. Ini kerana murid menutup perkataan yang hendak dieja. Kebanyakan guru tidak perasan apabila membimbing murid mengeja dalam kumpulan.

Sistem yang salah terus diamalkan. Jadi, tidak hairanlah murid lebih banyak menghafal dan terus tidak kenal abjad, apatah lagi untuk menulis berdasarkan gambar.


Gambar 2 ini menunjukkan cara menunjuk suku kata dengan betul. Kita perlu menunjuk suku kata dengan tidak menutup perkataannya semasa membaca. Kita sebagai guru bahasa perlulah sentiasan menitikberatkan masalah yang akan dialami murid kita dan memberi tunjuk ajar yang betul.
                                                       

                                                        

                                                        


                                

Saturday, 3 December 2011

Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti.

TEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN BAHASA
Teknik main peranan          Teknik perbahasan       Teknik drama

Teknik permainan bahasa      Teknik kuiz              Teknik perbincangan     

Teknik latih tubi               Teknik sumbangsaran    Teknik forum

Teknik bercerita               Teknik soal jawab        Teknik dialog

Teknik inkuiri                  Teknik simulasi


TUJUAN TEKNIK
Menarik minat murid                   
Mengekalkan perhatian
Membangkitkan rasa ingin tahu

Tuesday, 29 November 2011

Masalah Pengajaran Tatabahasa Dalam Bahasa Melayu Di Dalam Kelas
Dari pengalaman saya, dalam mengajar semua aspek dalam Bahasa Melayu, aspek Tatabahasa merupakan satu aspek yang amat sukar dijalankan di dalaam kelas. Sedia kita mengetahui bahawa pengajaaran tatabahasa di dalam kelas selalunya membosaankan murid kita dan kurang menarik minat murid kita dalam mengikuti bahagian yang seterusnya.Selalunya kita mengajar tatabahasa dalam kelas adalah secara langsung dengan menerangkan hukum dan rumus tatabahasa iaitu sesuatu yang khusus terlebih dahulu, kemudian barulah dibincangkan contoh-contoh yang umum sahaja. Boleh dikatakaan semua guru bahasa selalu menggunakan teknik pengajaran ini untuk pengajarannya dalam tatabahasa tanpa ada sebarang perubahan. Sepatutnya pengajaran tatabahasa boleh dipelbagaikan lagi bentuknya. Bagi murid pula, mereka kebiasaan kurang berminat untuk belajar tatabahasaa kerana menganggap perkara itu menyusahkan tambahan pula teknik pengajaran yang guru gunakan tidak dapat menari perhatian mereka.
 

  Oleh itu, guru-guru bahasa perlulaah kreatif untuk memilih teknik pengajaran yang menarik dan berkesan kepada murid-murid kita. Sebenarnya terdapat banyak teknik pengaajaran yang boleg digunakan untuk mengajar tatabahasa kepada murid-murid . Dengan berdasarkan pengalaman saya, murid lebih menarik dengan teknik yang menarik seperti nyanyia , lakonan, kuiz dan sebaginya. Oleh itu, antara teknik yang menarik dan sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran tatabahasa adalah melalui teknik nyanyian. Saya juga suka akan penggunaan teknik nyanyian dalam pengajaran saya. jadi , perkaara yang perlu diberi perhatian oleh guru ialah teknik tersebut perlulah dapat menarik perhaatian murid kita dan tidak akan membosankan mereka.
Sendiri Mencipta Alat Bantu Mengajar
Selain itu, penggunaan alat bantu mengajar yang menarik juga amat penting dalam pengajaran dan pembelajaran kita.Alat bantu mengajar seperti kad imbasan, kad-kad bergambar, video, benda maujud dan sebagainya dapat menjadikan pengajaraan dan pembelajaaran kita menjadi lebih menarik dan berkesan.
    
 


  
 


       


Monday, 28 November 2011

PENGGUNAAN LAGU PENJODOH BILANGAN SEBAGAI INDUKSI

Set induk merupakan satu langkah permulaan yang amat penting bagi memastikan sama ada pengajaran kita yang seterusnya dapat diteruskan dengan berkesan. Oleh itu, kebiasaannya saya akan memulakan set induk si saya dengan nyanyian, teka-teki, dan bercerita. Sekarang saya akan memperkenalkan set induksi saya yang menggunakan nyanyian dalam pengajaran bahasa Melayu dalam aspek penjodoh bilangan.

LAGU PENJODOH BILANGAN
SATU BIJI, DUA BIJI, TIGA BIJI, TEMBIKAI...
SAYA SUKA MAKAN BIJI TEMBIKAI KAI... KAI... KAI...
SATU BIJI, DUA BIJI, TIGA BIJI DURIAN...
ADIK TAK SUKA MAKAN BIJI DURIAN YAM... YAM... YAM...


Dengan menggunakan nyanyan lagu sebagai set induksi memang menyeronokkan murid saya. Bukan sahaja murid saya suka menyanyi malahan saya sendiri pun suka menyanyi. Penggunaan nyanyian sebagai set induksi bukan sahaja menyeronokkan murid saya malahan dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran saya menjadi lebih ceria. Murid dapat menyanyi sambil membuat aksi yang begitu menyeronokkan. Apabila kita hendak meneruskan langkah pengajaran yang seterusnya, murid kita akan berminat untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya. Oleh itu, dalam setiap pengajaran, saya akan cuba mencipta lagu pengajaran dan pembelajaran saya.

Sunday, 27 November 2011

PENJODOH BILANGAN

Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan sebelum kata nama untuk membilangan manusia, haiwan, banda, tempat dan lain-lain.

Semasa mengajar penjodoh bilangan, kita sebagai guru perlulah terlebih dahulu mendalami maksud setiap penjodoh yang hendak disampaikan sebelum kita mengajar murid kita. Kita dicadangkan menggunakan alat bantu mengajar yang menarik supaya dapat menarik minak murid untuk belajar. Kita janganlah hanya bercakap di depan dan murid kita mendengar sahaja. keadaan ini akan membosankan murid kita untuk belajar.  Misalnya kita boleh menggunakan kemahiran didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran kita. Contohnya kta boleh menggunakan nyanyian, kuiz, permainan, teka-teki dan sebagai aktiviti yang dapat memupuk minat muird kita untuk meneruskan pelajaran kita yang seterusnya. Guru haruslah ingat kreatif dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kita akan mendatangkan hasil pembelajaran yang berkesan.
Semasa kita mengajar penjodoh bilangan dalam bahasa Melayu, kita janganlah sekaligus mengajar 10 penjodoh bilangan. Ini akan menyebabkan murid sukar untuk mempelajari penjodoh bilangan yang begitu banyak ini. Misalnya kita bolah mengajar 5 penjodoh bilangan dahulu diikuti 5 penjodoh bilangan lagi kita boleh mengajar pada hari lain.

Contoh penjodoh bilangan:

1. batang :  digunakan untuk benda yang panjang dan lurus
                  contohnya: besi, sungai , pensel, pembaris

2) bilah  : digunakan untuk benda yang tajam dan runcing
                contohnya: pisau, kapak, keris, sabit

 3) keping: digunakan untuk benda yang nipis, lebar dan rata 
                contohnya: gambar, kad, roti, papan

4) ketul  : digunakan untuk benda yang berketul dan padu
               contohnya: ais, batu, arang, tulang            

5) butir : digunakan untuk benda yang kecil dan agak bulat
               contohnya: mutiara, batu permata, manik
 

Friday, 18 November 2011

Pengajaran Tatabahasa-Antonim
Semasa mengajar antonim, saya telah menggunakan kaedah didik hibur iaitu nyanyian dan permainan “Mencari kawan". Semasa melaksanakan pengajaran ini, saya telah meneliti tingkahlaku murid dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid berasa amat gembira dengan nyanyian dan permainan  yang dilakukan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid saya dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Murid saya dapat membaca dan mengenal antonim yang diajar.

Lagu Mencari Kawan
Satu Dua Tiga, Kawan Saya Di mana?
Di mana...Di mana... Kamu Sembunyi?
Oh...Oh...Kamu Sembunyi Di Sini...


Wednesday, 16 November 2011

Pengajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu

Tatabahasa-Penjodoh Bilangan
Saya mengajar 5 penjodoh bilangan iaitu botol, buah, kuntum, bentuk dan bilah.Misalnya,
a) botol-  susu, ubat, air, minyak
b) buah-  kereta , rumah,  kereta, basikal
c) kuntum- bunga
d) bentuk:- cincin
e) bilah- pisau, kapak, gunting
Thursday, 10 November 2011

Menanam semangat belajar dan suka belajar di kalangan muridCara terbaik melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Semasa guru hendak memulakan pengajaran dan pembelajaran, apa yang penting guru ketahui sebelum melaksanakan pengajaran ialah:
i. Apa yang hendak diajar
   - Kemahiran bahasa
   - Seni bahasa
   - Tatabahasa
ii.Setakat mana hendak diajar
   -mudah untuk murid menguasai
   - menggalakann murid berfikir secara kreatif, inovatif,dan kritis ke arah melahirkan murid yang kreatif 
     dan inovatif
   - membentuk murid yang celek ICT dan keusahawan
   - penyampaian guru mestilah berkesan dan membolahkan majoriti murid menguasaikemahiran yang
      diperlukan.
iii.Bagaimana penyampaian yang berkesan 
   - mudah difahami oleh murid
   - aktiviti mudah dilaksanakan
   - aktiviti menarik dan disukai oleh murid

APA YANG MURID KITA SUKA
* MENYANYI          *BERKHAYAL
* BERGERAK       * BERLAKON
* BERMAIN            *MENIRU GAYA
* BERCERITA

Monday, 7 November 2011

Keadaan murid belajar di dalam kelas

Lagu kiri kanan

Atas  Bawah Goyang-goyang,

Kiri Kanan Goyang-goyang,

Atas Bawah Goyang-goyang,

Kiri Kanan Goyang-goyang.

Atas Bawah Kiri Kanan,

Kiri Kanan Atas Bawah

Saya suka goyang-goyang,

Atas Bawah Kiri Kanan...